بهسازی بافت تاریخی خیابان امام خمینی سمنان به صورت word|40275886

بهسازی بافت تاریخی خیابان امام خمینی سمنان به صورت word|40275886|mv|dec|بهسازی بافت تاریخی خیابان امام خمینی سمنان,خیابان امام سمنان
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل بهسازی بافت تاریخی خیابان امام خمینی سمنان به صورت word قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دراین پروژه پس از مطالعه ی نظریات نظریه پردازان پیشرو در طراحی شهری و آشنایی با چگونگی شناخت و تحلیل درست یک بافت و فضای شهری، با تمامی نقاط قوت وضعف، در اینپروژه ابتدا به بررسی مشکلات و معضلات حاکم بر این بافت و دسته بندی آنها پرداخته و در ادامه ی روند مطالعاتی خود بر روی بهسازی بافت تاریخی خیابان امام خمینی شهر سمنان و پس از شناخت معضلات حاکم بر این فضای شهری سعی داریم تا با ارائه ی راهکارهایی به هدف خود که همان بهسازی این بافت تاریخی و ارزشمند می باشد برسیم.پس از بازبینی محیط و برداشت های میدانی و بررسی پیشینه ی تاریخی و محدودیت هایی که بر اثر آن بر روند طزاحی اعمال می شود و همچنین نقشه های هوایی آلترناتیو هایی در جهت هر چه نزدیکتر کردن این خیابان به شرایط ایده آل به دست آمد.بدیهی ست که آلترناتیو های به دست آمده پاسخگو و حل کننده ی تمامی مشکلات و معضلات این بافت نمی باشد و تمامی تلاش ما بر این است که بتوانیم درصد زیادی از مشکلات ومعضلات را با ارائه ی یک آلترناتیو جامع و کارآمد

حل کنیم .

پروژه حاضر در قالب word و در 40 صفحه و یک مجموعه کامل و بی نظیر درباره بهسازی خیابان امام خمینی سمنان به همراه متن، نقشه، عکس، جدول سوات، طرح سه بعدی، نما و برش از بافت و ...می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

- مقدمه

1- تاریخچه بافت تاریخی سمنان و خیابان امام خمینی

- تاریخچه بافت تاریخی سمنان

- تاریخچه خیابان امام خمینی سمنان

2 بررسی معضلات شهری در خیابان امام خمینی سمنان

- کف سازی

- گم شدن نشانه های شهری

- جای گذاری نادرست

- صندوق صدقات

- جایگاه پارک موتور

- مبلمان شهری

- سطل های زباله

- نورپردازی

- امنیت و فرم نورپردازی

- کمبود فضای سبز و قطع درختان

-عدم رعایت تناسبات در ساخت و ساز و از بین بردن تناسب بین ارتفاع و عرض معبر میان دو ساختمان

-عدم تناسب ارتفاع بنا های مجاور عناصر ارزشمند با ارتفاع خود آن بنا

-استفاده از آجرکاری های متفاوت در یک جداره

-عدم تناسب کاربری فضاهای پیرامون عناصر شاخص با هویت این عناصر

-پارکینگ و محل های نامناسب پارک اتومبیل

- قرار گیری صنوف مختلف درکنار هم

- پیشنهادات و بررسی آلترناتیوهای طراحی

- اهداف عمده طراحی

- پیشنهاد اول

- پیاده رو شدن کل خیابان امام و باقی ماندن پارکینگ کنونی با تغییر محل ورودی آن

- پیاده رو شدن کل خیابان امام و تبدیل پارکینگ کنونی به فضای تجمع

پیشنهاد دوم

- پیاده رو کردن هسته ی اصلی خیابان امام خمینی (هسته ی تاریخی) و اجازه ی عبور وسایل حمل و نقل تا هسته ی تاریخی

- مبلمان پیشنهادی

پیشنهاد سوم

- پیوستگی عناصر تاریخی و ارزش دادن به آنها

- ساماندهی میدان شریعتی

- سامندهی بدنه های خیابان امام خمینی

- منابع و ماخذ